PORADY

Utrata danych to sytuacja bardzo stresująca, zdarza się że osoby, które utraciły dane wpadają w panikę, podejmują działania pod wpływem silnych emocji. Takie postępowanie może przyczynić się do pogorszenia sytuacji. Nieracjonalne decyzje mogą nie tylko zwiększyć koszty i przedłużyć czas odzyskania cennych informacji, ale też w niektórych przypadkach nieumiejętne działanie może doprowadzić do bezpowrotnej utraty danych.

Ważne informacje

Oddając nośnik do odzyskania danych zawsze klient powinien otrzymać protokół przyjęcia nośnika, zawierający kompletne informacje o nośniku oraz informacje o danych do odzyskania. Po wykonaniu analizy nośnika ewentualnie po odzyskaniu danych klient powinien otrzymać kompletny raport zawierający opis problemu oraz wykonanych czynności.

Na własną rękę można:

  • Szukać fachowców, którzy będą w stanie pomóc
  • Uzyskać informacje o możliwościach rozwiązania problemu i ich kosztach
  • Szukać opinii o specjalistach, którym planuje się powierzyć nośnik z danymi
  • Zweryfikować kompetencje firmy, której zostanie powierzony nośnik

W przypadku utraty danych nie powinno się:

  • samemu podejmować jakichkolwiek  działań na nośniku z danymi
  • wierzyć wszystkiemu co wyczyta się w internecie – zdrowy rozsądek to podstawa, a fora internetowe pełne są porad wątpliwej jakości lub wprowadzających w błąd, a nawet najlepsze rady stosowane bez fachowej wiedzy i doświadczenia mogą doprowadzić do pogorszenia sytuacji
  • powierzać nośnika osobom bez potwierdzonych kompetencji z zakresu odzyskiwania danych, nie każdy serwis komputerowy jest w stanie odzyskać dane