Analiza dysku / telefonu

Analiza dysku / telefonu

Analiza nośnika danych pozwala na precyzyjne określenie przyczyny utraty danych, oraz dokładne określenie możliwości i czasu odzyskania danych.
Przyczyny utraty danych mogą być bardzo różne, począwszy od błędu użytkownika jak np usunięcie plików sformatowanie nośnika itp, poprzez uszkodzenia logiczne wynikające z błędnego działania oprogramowania, aż po uszkodzenia elektroniczne i mechaniczne.

Uszkodzenia logiczne – uszkodzenia powstałe na skutek błędu użytkownika (usunięcia danych, format) lub w wyniku błędu oprogramowania, systemu operacyjnego lub systemu plików. Cechą charakterystyczną tego uszkodzenia jest to, że sam nośnik pozostaje fizycznie sprawny.

Uszkodzenia Firmware – czyli uszkodzenie oprogramowania kontrolera nośnika a nie samych danych użytkownika. Już dawno temu nośniki danych zaopatrzone zostały w mikroprocesory, które strują zapisem i odczytem danych z pamięci, a informacje o ustawieniach nośnika przechowywane są w ROM. Uszkodzenie lub nieprawidłowa praca oprogramowania lub kontrolera dysku powoduje, że   nie pracuje on prawidłowo i użytkownik nie ma dostępu do swoich danych.

Uszkodzenia elektroniczne – czyli uszkodzenia elektroniki  nośnika (tzw PCB). Do uszkodzeń elektronicznych najczęściej dochodzi wskutek przepięć bądź nieprawidłowej pracy zasilacza, oraz nieprawidłowego podłączania lub odłączania nośnika w trakcie pracy komputera, telefonu, aparatu fotograficznego lub innego urządzenia.

Uszkodzenia mechaniczne – czyli wszelkie uszkodzenia precyzyjnej mechaniki oraz elektroniki powstające w wyniku czynników zewnętrznych (uderzenia, upadki, wstrząsy, przeciążenia) oraz w skutek działania czynnika termicznego i przegrzania elektroniki. Do uszkodzeń mechanicznych  zarówno  uszkodzenia elektroniki wewnętrznej dysków twardych lub elementów elektronicznych w pamięciach flash ze względu na konieczność otwarcia dysku i wymiany jego wewnętrznych komponentów.

Jako uszkodzone mechanicznie są również traktowane nośniki, u których doszło do próby otwarcia obudowy przez osoby niewykwalifikowane oraz inne serwisy komputerowe :

  • otworzenie obudowy dysku,
  • demontaż obudowy pamięci flash i kart SD

Koszt analizy i odzyskiwania danych z dysków noszących ślady i ingerencji, zarówno mechanicznej (otwarcia)  jak i logicznej(próby odzyskania przez osoby trzecie) , są ustalane indywidualnie.   Zastrzega sobie także prawo do odmowy przyjęcia takich dysków, oraz obciążenia kosztami dodatkowymi w przypadku zatajenia takiej  informacji.

Analiza nośnika pozwala określić precyzyjnie koszty odzyskiwania danych. W cenniku,  podawane są ceny orientacyjne w określonych przedziałach ze względu na możliwość występowania kilku uszkodzeń jednocześnie a także  ze względu na dużą rozpiętość stopnia komplikacji problemów, z którymi możemy mieć do czynienia.  Ilość danych nie zawsze ma wpływ na koszt odzyskania danych, są sytuacje , w których odzyskiwane jest 3GB zdjęć w ciągu kilku- kilkunastu godzin, ale też są sytuacje gdy nad odzyskaniem 1-2 plików ( np bazy danych lub dokumentu) z uszkodzonego nośnika pracuje kilka osób przez kilka dni. Nakład pracy jest w takim przypadku absolutnie niewspółmierny do ilości odzyskanych danych.

Klient nie ponosi opłat w przypadku kiedy danych się nie da odzyskać, z włączeniem  sytuacji gdy klient chce wykorzystać wszystkie możliwe szanse, np wymiana głowic, w celu uruchomienia dysku, lub zakup innych części. Wtedy, z założenia pobieramy ustaloną z klientem kwotę za naszą pracę. Opłata jest także pobierana w przypadku zatajenia informacji o próbach analizy lub odzyskania danych z nośnika przez osoby trzecie.